0 Varukorg

Trädstöd

Filtrera
Sortera
2 produkter

Visa fler

När behöver man stöd till träd?

Stöd till träd kan behövas under olika situationer och skeden av träden. Här är några vanliga situationer när användningen av trädstöd kan vara nödvändig:

Nyplanterade träd

Nyplanterade träd har ofta ett begränsat rotsystem och kan vara instabila. Stöd till nyplanterade träd kan hjälpa till att förhindra att det blåser omkull eller skadas av vind eller yttre påfrestningar.

Träd med skadade rötter eller stam

Träd som har skadats av till exempel stormar, fällningar eller olyckor kan behöva trädstöd för att bibehålla sin stabilitet och främja läkning. Stöd kan hjälpa till att hålla trädet upprätt och minska risken för ytterligare skador.

Träd med förgreningsproblem

Vissa träd kan ha problem med att utveckla starka och välbalanserade grenar. Stöd kan användas för att korrigera förgreningsproblem genom att ge extra stöd åt svaga eller ojämna grenar och hjälpa trädet att utveckla en sund och balanserad krona.

Äldre träd med försvagad struktur

Åldrande träd kan ibland bli försvagade av sjukdom, röta eller skador. Stöd kan användas för att ge extra stabilitet åt äldre träd och minska risken för att de bryts eller faller omkull.

 

Plantera träd med stöd – Så gör du

Att plantera träd med stöd är en viktig för att främja hälsa och tillväxt. Genom att erbjuda rätt stöd kan du hjälpa träden att utveckla en stark rothals och rotsystem, samtidigt som de blir mer motståndskraftiga mot yttre påverkan och vind. Så här går du tillväga för att plantera träd med stöd:

 

 1. Beroende på trädets dimensioner och den exakta platsen kan det vara nödvändigt att använda mellan en till fyra trästörar för att tillhandahålla adekvat support. Placera stödpålarna noggrannt för att ge trädet den nödvändiga styrkan i rothalsen och rötterna.

2. Du bör tillåta trädet att röra sig i vindens rytm. Trästörarna bör vara proportionerade så att trädet kan naturligt svaja. Detta uppmuntrar en sund tillväxt av rothalsen och ökar träden motståndskraft mot externa krafter och vind.

3. Använd specialanpassade produkter för att binda upp träd. Dessa produkter kan justeras och minskas i takt med att trädet växer och stabiliserar sig självt. Det möjliggör kontinuerlig support utan att begränsa träds naturliga tillväxt.

4. För att skydda träd från potentiella skador som kan uppstå av gnagare och trimmers, kan användning av nätburar eller stambasskydd vara av värde. Dessa hjälper till att förebygga potentiella skador som kan inverka negativt på trädets välmående.

5. Regelbunden bevattning är viktigt för att säkerställa att trädets rötter får den nödvändiga fukten för att utvecklas starka och frodas. Användning av en specialanpassad bevattningssäck för träd och buskar är en lämplig metod.